1. אני וצוות עובדי משרדי מתחייבים לפעול בהגינות ובכבוד כלפי לקוחותינו תוך שמירה על חסיונם ופרטיותם.
 2. משרדנו יפעל למענה מתאים לצרכיך בתוך זמן סביר ממועד בקשתך לתיאום פגישה אישית והכל בהתאם לנסיבות העניין.
 3. משרדנו יפעל לתקשורת יעילה וזמינה אתך ונספק לך מענה ראשוני לפניותיך בתוך פרק זמן של שני ימי עסקים תוך מתן תשובות ברורות ומנומקות והכל בכפוף לרלבנטיות ולקבלת המידע מהגופים המוסדיים.
 4. משרדנו מתחייב להעניק מענה ענייני ובתוך פרק זמן סביר לקבלה ולהעברה של מסמכים ואישורים וכן להעברת בקשות לגופים המוסדיים לביצוע פעולות הקשורות למוצרי הביטוח המבוטחים באמצעות משרדנו.
 5. משרדנו יפעל למסור לך כל מסמך אשר נדרש על ידך ואשר נמצא ברשותנו בתוך פרק זמן סביר ממועד בקשתך, גם במקרים בהם תחדל מלהיות לקוח שלנו והכול בכפוף לנסיבות ולזמינות המידע המסופק לנו ע"י הגופים המוסדיים ו/או המסלקה הפנסיונית.
 6. במקרה של תביעה באחד מענפי הביטוח בהם הנך מבוטח באמצעותנו, תידרש לחתום על המסמך המצורף אשר עניינו בחוזר גופים מוסדיים 2011-9-5 "חוזר יישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור".
 7. אנו מאשרים כי הננו פועלים כדין ומחזיקים ברישיון בתוקף מס' L-00127669/ L-00124166 בענפים פנסיוני, כללי וימי. 
 8. אני מאשר כי אני פועל במסגרת קבוצת הביטוח והפיננסים חיים יונט בתחום ביטוחי החיים והפנסיה / אליפים בתחום הכללי וכי אני משתתף/ת  באופן קבוע בהכשרות והשתלמויות מקצועיות אשר נערכות במסגרת זו וכי עומדים לרשותי כלים טכנולוגים מתקדמים.
 9. השירות יינתן ע"י עובדי המשרד הבאים:

  ירדן ברזילי טלפון: 09-8995366 בין השעות: 08:30-16:30
  הדר פור טלפון: 09-8995366 בין השעות: 08:30-16:30
  טלי אלגרנטי טלפון: 09-8995366 בין השעות: 08:30-16:30
  זהבית ארבלי טלפון: 09-8995366 בין השעות: 08:30-16:30
  ראומה ברזילי טלפון: 09-8995366 בין השעות: 08:30-16:30
  יורם ברזילי טלפון: 09-8995366 בין השעות: 08:30-16:30

  10. על מנת לאפשר מתן טיפול ושירות מיטבי, בגין חלק מהשירותים אנחנו גובים דמי טיפול, כמצוין במחירון שבמשרדנו. לקוחות רשאים וזכאים לבצע את רוב הפעולות ולקבל חלק משירותים אלו, ישירות ממוקדי שירות הלקוחות של חברות הביטוח ובתי ההשקעות (בהתאם לבחירת הלקוח).אנו נמסור לכל לקוח שרוצה זאת את מספרי הטלפונים להתקשרות. הזמנת השרות באמצעותנו מעניקה ללקוח ערך מוסף רב!
  עלות ההשתתפות בהוצאות יגבה באמצעות כרטיס אשראי, שיקים, מזומן או העברה בנקאית.

תביעה מול חברת הביטוח

על פי חוזר אגף שוק ההון במשרד האוצר, החל מתאריך 1.6.2011 חברות הביטוח מחויבות בדין להתנהל בכל הקשור לסילוק התביעה ו/או הפדיון הכספי, ישירות מול התובע/המבוטח.
סוכנותנו מעניקה ליווי וייצוג מקצועי בטיפול בתביעה. נבקשך לעדכן אותנו בכל הודעה רלוונטית שתתקבל אצלך בנושא.

להלן לוחות הזמנים המקסימליים בהם חברות הביטוח חייבות לעמוד:

המועדים והתקופות המקסימליות הקבועות בחוזר "יישוב תביעות וטיפול בפניות צבור"

הפעולההמועד או התקופה הקבועים בחוזר
דרישה מיידע ומסמכים נוספים14 ימי עסקים
מסירת הודעה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיו30 ימים
מסירת הודעת המשך בירור תביעהכל 90 ימים
מסירת הודעת שינוי לגבי הקטנת תשלומים עיתיים או הפסקתם30-60 ימים
העברת העתק מפסק דין או הסכם14 ימי עסקים
מסירת מידע בדבר קיומה של פוליסה14 ימי עסקים
הודעה למבוטח על דרישת תגמולי ביטוח של צד שלישי7 ימי עסקים
מענה בכתב לפניית ציבור30 ימים
מסירת העתקים מפוליסה או תקנון14 ימי עסקים
מסירת העתקים מכל מסמך שעליו חתם התובע21 ימי עסקים

בנוסף לאמור לעיל, כל חברה חויבה לפרסם באתר שלה את מערכת הכללים הפנימים אשר בכל מקרה איננה נחותה מהמצוין לעיל.

שלך לשירותך ברזילי סוכנות לביטוח

מה הלקוחות אומרים עלינו?
רוצים לקבל פרטים נוספים על הביטוח?
השאירו פרטים עכשיו:

הגיע הזמן לעשות סדר

ברזילי סוכנות לביטוח עושה לך בדיקה מקיפה של ביטוחים ותוכניות פיננסיות

התחל שיחה
1
היי, איך אפשר לעזור?
Scan the code
היי, איך אפשר לעזור?